قوانین خرید


شما با ثبت سفارش در کافه اپل آیدی میپذیرید که:

اپل آیدی های فروخته شده در صورت خرابی  ،بدون هزینه قابل تعویض میباشد ( در صورتی که رمز اپل آیدی یا ایمیل را تغییر نداده باشید)

در صورتی که اپل آیدی عمده ( از 2 عدد به بالا) خریداری کرده باشید و قصد بازگرداندن تعدادی از آن را داشته باشید ، به هیچ عنوان پس گرفته نمیشود.